Спорт Тото - тираж 104, 14.7.2013

BG EN https://virtbg.com/img/l_toto.jpg
wave https://flight.virtbg.com/tandemfly.html Виртуално забавление












Тираж 56, 14.7.2013
6 от 49
Теглене 1 102428414449 0.00 лв
Теглене 2 5616283447 0.00 лв


6 от 42
Теглене 1 22829303941 0.00 лв


5 от 35
Теглене 1 16143031 0.00 лв
Теглене 2 516192024 0.00 лв




Тото джокер
Печеливши позиции   267 0.00 лв
Печеливши числа   464



Втори тото шанс
В теглене на печалбите участват следния брой фишове:

ТОТО2 6х49:289217ТОТО2 6х42:146842ТОТО2 5х35:170940

ПечалбаИграСериен №РайонАдм.районКасаКасиерТираж

1 000 лева6x42229151724 София София-10 121-010-018 121-553 42 2013/56
1 000 лева6x42475499590 Пловдив Асеновград 115-001-007 115-109 36 2013/56
2 000 лева6x42096258061 Варна Варна-1 103-001-076 103-176 68 2013/56
1 000 лева5x35215461845 Ловеч Ловеч 111-001-009 114-508 88 2013/56
1 000 лева5x35424155456 София София-4 121-004-011 121-245 81 2013/56
5 000 лева5x35219441235 Плевен Плевен 114-063-002 114-105 29 2013/56
2 000 лева6x49011158696 Перник Перник-изток 107-003-028 101-408 18 2013/56
2 000 лева6x49795847033 София София-2 121-002-047 121-096 63 2013/56
Лек автомобил6x49189467458 София София-1 121-001-021 121-048 17 2013/56


Добави във FacebookДобави във Facebook










tl tr br bl brdl brdr brdb
close